Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník

Prihlásenie
Počet návštev: 2353305

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 24.7.2018)
Liam Beňo (I.B)
Franko Marton (II.B)
Vladimír Drotár (IX.A)
Vladimír Lipták (I.B)
Mgr. Vladimír Zelizňák
Pozajtra (Streda 25.7.2018)
René Kurečko (IX.A)
Jakub Gergeľ (VI.A)
Jakub Goldir (VIII.B)
Jakub Kravec (VIII.B)
Jakub Oleár (IX.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 

Základná škola Ulica 8.mája 640/39, Svidník s titulom UNICEF "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM"

Novinky

 • Majáčik č.4

  Vyšlo štvrté číslo Vášho obľúbeného časopisu Majáčik

 • Základná škola Ul. 8. mája 640/39, Svidník
  Adresa: Ul. 8.mája 640/39, 08901 Svidník, Slovenská republika.

  IČO: 36158429, DIČ: 2021305605

  Riaditeľ: Mgr. Ingrid Fedorkovičová

  (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“)

  Týmto by sme Vás radi informovali o:

  1. Spracúvaní osobných údajov
  2. Zásadách používania cookies

  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

  • PROSÍM, HLASUJTE! JEDNODUCHO!
  • NA https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja…/1732 nájdete našu školu ZŠ 8. mája 640/39, Svidník
  • kliknete na HLASUJ• napíšete číslo svojho telefónu
  • na Váš telefón príde sms s heslom
  • heslo napíšete do HLASUJ
  • hotovo
  • a každý deň až do 30.06.2018 to isté!!!

  Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

 • Majáčik č. 3

  Vyšlo tretie číslo Vášho obľúbeného časopisu Majáčik

 • Mesiac máj je obdobie lásky, zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu. V piatok 4. mája ožili v ŠKD na ZŠ 8. mája staré tradície stavania májov. V našom školskom klube detí je veľa súcich dievok, tak mládenci neváhali a pre dievčatá máj v školskej záhrade postavili. Vyzdobili brezu, zaspievali si ľudové piesne a zahrali hry. Nádherný, veľký a pestrofarebný máj majestátne teraz zdobí školskú záhradu. O pekné májové popoludnie pre žiakov ŠKD sa postarali vychovávateľky: Jana Kosárová, Emília Poperníková a Alena Kizová.